Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

_

Aktuality

O škole

Projekty

Vlastivědný výlet Praha
27. 4. 2017

V rámci výuky Vlastivědy se žáci 4.B jeli osobě podívat na snad nejkrásnější město ČR. Žáci byli poslušní, zvládli pořádný kus cesty a určitě si aspoň některá místa našeho hlavního města uloží do paměti.

Štěpánka Matějová
foto
více

Menu pro změnu nás bav
í
25. 4. 2017

Dne 20.4.2017 se konala akce Den Země – Menu pro změnu, kdy se žáci a učitelé rozhodli uspořádat přehlídku jídel složenou z regioálních a sezónních potravin. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků. V nabídce byly různé druhy jídel z brambor, saláty, jablečný závin a další pochoutky.
Porota, která vytvořená jídla hodnotila, měla hodně těžký úkol. Nakonec zvítězili žáci třetích tříd s prezentací mléčných farem. Žáci z Ekotýmu si navíc připravili informační tabule a plakáty o problematice palmového oleje a místních potravin.Poděkování patří i firmám, které naše snažení podpořili: Beskyd Fryčovice a.s. a Moštárna Hostětín s.r.o.

Mgr. Zuzana Holubová
foto

Poznej své okolí - Landek
31. 3. 2017
Dne 30.3.2017, v rámci projektu Poznej své okolí, navštívily páté třídy Hornické muzeum na Landeku.
Mgr. Holubová, Mgr. Holaňová
více
foto

Lesní škola
31. 3. 2017
Žáci třídy 3. A se vydali dne 29. 03. 2017 do lesní školy v Bělském lese. Zde jsme se seznámili s historií stromů a letokruhy. Všichni jsme se proměnili na průzkumníky a les prozkoumávali všemi smysly. Na závěr jsme navštívili nově vybudovaný areál, kde byly různé prolézačky, což nás velmi bavilo. Odnesli jsme si mnoho hezkých zážitků.
Mgr. Petra Vrbová
foto

Návštěva OZO Ostrava

23. 3. 2017
Žáci třídy 3. A se vydali dne 21. 03. 2017 na návštěvu do OZO Ostrava. V centru odpadové výchovy OZO jsme se zúčastnili vzdělávacího pořadu „Ozíci a Skládkoobr“. Během dne jsme soutěžili, plnili spoustu úkolů a dozvěděli se mnoho informací o třídění odpadů. Na závěr jsme dostali krásné odměny. Moc se nám tam líbilo.
Mgr. Petra Vrbová
foto


Ukliďme Česko 2017

23. 3. 2017
Dne 21.3.2017 žáci společně se svými třídními učiteli sbírali odpadky po celém areálu školy a uklízeli po dlouhé zimě. Přesvědčili jsme se, že každoroční úklid je nutností, jinak by okolí školy mohlo časem připomínat skládku.Všem zúčastněným třídám patří poděkování
Mgr. Holubová
foto

Den otevřených dveří

17. 3. 2017

Ve čtvrtek 23. 3. 2017 proběhne na naší škole den otevřených dveří. Školu je možno navštívit od 8:30 do 12:00.

Srdečně zveme rodiče.


13. 3. 2017
Už jste někdy šli parkem nebo lesem a uvědomili jste si, že vůbec netušíte co kolem vás roste? To se vám už nestane! Díky projektu
Tajný život města poznáte rozmanitost rostlin, které rostou kolem vás.
Naše škola je jednou z padesáti škol České republiky, které se do tohoto projektu aktivně zapojily.

více
foto


13. 2. 2017

4. ledna 2017 byl zahájen 12. ročník mezinárodní vědomostní soutěže "Lidice pro 21. století" vyhlašované Památníkem Lidice, příspěvkové organizace Ministerstva kultury ČR, Ústavem pro studium totalitních režimů a Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. Naši žáci pátých tříd budou bojovat o příčky v prvním kole této vědomostní soutěže do konce února.
Přejeme jim hodně zdaru.

Mgr. Holubová

Sněhuláci pro Afriku

13. 2. 2017

Chtěli bychom všem poděkovat za finanční příspěvky a krásné sněhuláky, které jste postavili. Děti v Africe jsme podpořili částkou 850 Kč. Ukázali jsme, že se umíme bavit , pomoci dobré věci a nejsme neteční tam, kde bychom mohli pomoci.

Ještě jednou děkujeme
Mgr. Holubová a ekotým

Druháci staví Sněhuláky pro Afriku

19. 1. 2017

Naše škola se rozhodla pomoci a opět se zapojit do projektu Sněhuláci pro Afriku. Cílem akce je postavit co nejvíce sněhuláků. Můžeme tak ukázat, že Ostrava není jen černá ... Organizátorem projektu je společnost Kola pro Afriku ve spolupráci s gymnáziem Ostrava – Hrabůvka.
Mgr. Zuzana Holubová
více


Dáte si Menu pro změnu?

17. 10 . 2016

Také jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud pochází potraviny na vašem talíři? Jak dlouhou cestu urazily? Jsou našemu zdraví prospěšné? Rozhodli jsme se na tyto a mnohé další otázky najít odpověď v tomto školním roce.
Ekotým dne 14.10.2016 zahájil projekt Menu pro změnu ukázkou jídel z regionálních potravin, které sami žáci pro své spolužáky přichystali. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků.

více
foto

Získali jsme certifikát lesní třídy

28. 6. 2016

Třídě 4.A se díky aktivitám v Beskydech podařilo získat mezinárodní Certifikát Lesní třídy. Pod patronaci dětí se tak na rok dostává kilometr čtvereční divoké přírody na Ještědu. Ve školním roce 2015/2016 bylo oceněno certifikátem 103 Lesních tříd v České republice a naše třída se zaslouženě řadí mezi oceněné.

Mgr. Zuzana Holubová
koordinátor EVVO
foto
certifikát

Druhé místo v projektu
Svět techniky očima dětí

27. 6. 2016

Dne 24. 6. 2016 se zúčastnila třída 4. A slavnostního vyhlášení vítězů projektu Svět techniky očima dětí. Projektu se účastnilo 28 základních škol z Ostravy a okolí a odevzdáno bylo 262 prací. Naši čtvrťáci obsadili v kategori základních škol krásné druhé místo. Mladí umělci byli oceněni hodnotnými stavebnicemi a slavnostní atmosféru si užili.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Zuzana Holubová
fotoObhájili jsme titul
EKOŠKOLA – MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ!

17. 6. 2016

V jarních měsících letošního školního roku stáli žáci i učitelé před nelehkým úkolem, a to znovu obhájit titul Ekoškola. Obstáli jsme a titul jsme obhájili! Mezinárodní titul Ekoškola nám byl předán v Senátu Parlamentu České republiky 15.6.2016 a jsme na něj právem hrdi.

Koordinátor projektu Ekoškola
Mgr. Zuzana Holubová
více
foto

Zápis k povinné školní docházce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,
r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212,
jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. Vámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

více zde

Škola se stala příjemcem části dotace z projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře.


Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu:
"Jazyky pro každého".EUpenizeskolam.cz
Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.
Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014.
Rozpočet: 1 821 635 Kč
Modernizace vzdělávání
na základní školeŠkola se zapojila do projektu jenž je realizován za finanční podpory
SFŽP a MŽP.

Cesty za poznánímŠkola se zapojila do programu eTwining:
Spolupráce evropských škol

Škola se zapojila do projektu „Podpora podnikavosti žáků v oblasti podnikavosti a inovativnosti ZŠ“
Informace o projektu je na: www.vyukapodnikavosti.cz

Škola se zapojila do projektu partnerství škol s názvem Comenius Olympics, jenž je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Ukrajiny a Německa.

Comenius Olympics


Škola se zapojila do projektu:
"Projekt Harmonie - etická výchova ve škole"

Projekty za podpory Statutárního města Ostrava!!!
zdeNaše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí:
Příroda na dotek – Malé školní arboretumŠkola se zapojila do projektu
„Hodina Pohybu Navíc“
Projekt je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou Unií Sportu a dalšími institucemi. Financován je z prostředků Evropské unie. Na naší škole probíhá již druhým rokem.

Prázdninová školní družina
Akce alternativního trávení volného času
Místo konání: budova základní školy, kde budou probíhat některé aktivity a odkud budou děti vyrážet do okolí na výlety
Termín: od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017
v devíti turnusech
Stravování: je zajištěno ve školní jídelně (pitný režim, oběd)
Cena: je stanovena pro každý turnus zvlášť
Přihláška: k dispozici na sekretariátu školy, u třídních učitelů nebo ke stažení zde
více

Zápis k povinné školní docházce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Jsme ostravská škola

nacházející se v centru města, v části Moravská Ostrava a Přívoz. Jsme školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy a bezbariérovým přístupem.
V posledních letech u nás existuje celá řada programů a akcí, které se již stávají tradicí. Mnohé z nich přerůstají rámec školy a představují tak výsledky činnosti žáků široké veřejnosti. Bohatá zájmová mimoškolní činnost je zajímavá a lákavá pro všechny děti od šesti do patnácti let. Byli bychom rádi, kdybyste se i Vy, rodiče, podíleli na dalším vývoji školy k prospěchu Vašich dětí.

více zdeŠkola nabízí k využití pro veřejnost sportovní hřiště v rámci projektu Otevřená hřiště v MOaP.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy
více

Škola realizuje projekt Sport pro každého.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy

více zde


více zde

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku