Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

_

Aktuality

O škole

Projekty

Památník Velké Moravy
22. 5. 2017

Dne 17.5.2017 se IV.B vydala za našimi předky do nížiny k řece Moravě. Právě zde byly teprve po 2. světové válce nalezeny pozůstatky centra našich slovanských předků.

Štěpánka Matějová,
Radka Polášková
více
foto

Naši prvňáčci ve včelařství

4, 5. 2017

V pátek 21.4.2017 vyrazili žáci prvních tříd do Muzea včelařství v Chlebovicích, které se nachází ve státem chráněné budově starobylého fojtství. Povídání o včelkách zahájila videoprojekce o životě včel pak jsme se dozvěděli hodně zajímavých věcí o včelařství. Pracovali jsme ve skupinkách a střídali se na různých stanovištích, kde pro nás byly nachystány různé zajímavé činnosti. Všichni jsme také navštívili naučný včelín a v zahradě včelařství jsme si zasoutěžili.

Mgr. Kateřina Čecháčková
foto

Vlastivědný výlet Praha

27. 4. 2017

V rámci výuky Vlastivědy se žáci 4.B jeli osobě podívat na snad nejkrásnější město ČR. Žáci byli poslušní, zvládli pořádný kus cesty a určitě si aspoň některá místa našeho hlavního města uloží do paměti.

Štěpánka Matějová
foto
více

Menu pro změnu nás bav
í
25. 4. 2017

Dne 20.4.2017 se konala akce Den Země – Menu pro změnu, kdy se žáci a učitelé rozhodli uspořádat přehlídku jídel složenou z regioálních a sezónních potravin. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků. V nabídce byly různé druhy jídel z brambor, saláty, jablečný závin a další pochoutky.
Porota, která vytvořená jídla hodnotila, měla hodně těžký úkol. Nakonec zvítězili žáci třetích tříd s prezentací mléčných farem. Žáci z Ekotýmu si navíc připravili informační tabule a plakáty o problematice palmového oleje a místních potravin.Poděkování patří i firmám, které naše snažení podpořili: Beskyd Fryčovice a.s. a Moštárna Hostětín s.r.o.

Mgr. Zuzana Holubová
foto

Poznej své okolí - Landek
31. 3. 2017
Dne 30.3.2017, v rámci projektu Poznej své okolí, navštívily páté třídy Hornické muzeum na Landeku.
Mgr. Holubová, Mgr. Holaňová
více
foto

Lesní škola
31. 3. 2017
Žáci třídy 3. A se vydali dne 29. 03. 2017 do lesní školy v Bělském lese. Zde jsme se seznámili s historií stromů a letokruhy. Všichni jsme se proměnili na průzkumníky a les prozkoumávali všemi smysly. Na závěr jsme navštívili nově vybudovaný areál, kde byly různé prolézačky, což nás velmi bavilo. Odnesli jsme si mnoho hezkých zážitků.
Mgr. Petra Vrbová
foto

Návštěva OZO Ostrava

23. 3. 2017
Žáci třídy 3. A se vydali dne 21. 03. 2017 na návštěvu do OZO Ostrava. V centru odpadové výchovy OZO jsme se zúčastnili vzdělávacího pořadu „Ozíci a Skládkoobr“. Během dne jsme soutěžili, plnili spoustu úkolů a dozvěděli se mnoho informací o třídění odpadů. Na závěr jsme dostali krásné odměny. Moc se nám tam líbilo.
Mgr. Petra Vrbová
foto


Ukliďme Česko 2017

23. 3. 2017
Dne 21.3.2017 žáci společně se svými třídními učiteli sbírali odpadky po celém areálu školy a uklízeli po dlouhé zimě. Přesvědčili jsme se, že každoroční úklid je nutností, jinak by okolí školy mohlo časem připomínat skládku.Všem zúčastněným třídám patří poděkování
Mgr. Holubová
foto

Zápis k povinné školní docházce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání


Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o. je od 1.9.2016 zapojena do projektu

„Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava“,
r.č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000212,
jehož realizátorem je Statutární město Ostrava. Vámci projektu je od 1.9.2016 zřízeno na škole Školní poradenské pracoviště

více zde

Škola se stala příjemcem části dotace z projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře.


Škola se stala úspěšným žadatelem grantového projektu:
"Jazyky pro každého".EUpenizeskolam.cz
Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.
Od 1. 8. 2011 do 31. 1. 2014.
Rozpočet: 1 821 635 Kč
Modernizace vzdělávání
na základní školeŠkola se zapojila do projektu jenž je realizován za finanční podpory
SFŽP a MŽP.

Cesty za poznánímŠkola se zapojila do programu eTwining:
Spolupráce evropských škol

Škola se zapojila do projektu „Podpora podnikavosti žáků v oblasti podnikavosti a inovativnosti ZŠ“
Informace o projektu je na: www.vyukapodnikavosti.cz

Škola se zapojila do projektu partnerství škol s názvem Comenius Olympics, jenž je založen na spolupráci několika škol z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Ukrajiny a Německa.

Comenius Olympics


Škola se zapojila do projektu:
"Projekt Harmonie - etická výchova ve škole"

Projekty za podpory Statutárního města Ostrava!!!
zdeNaše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí:
Příroda na dotek – Malé školní arboretumŠkola se zapojila do projektu
„Hodina Pohybu Navíc“
Projekt je zaštítěn Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Českou Unií Sportu a dalšími institucemi. Financován je z prostředků Evropské unie. Na naší škole probíhá již druhým rokem.

Prázdninová školní družina
Akce alternativního trávení volného času
Místo konání: budova základní školy, kde budou probíhat některé aktivity a odkud budou děti vyrážet do okolí na výlety
Termín: od 3. 7. 2017 do 31. 8. 2017
v devíti turnusech
Stravování: je zajištěno ve školní jídelně (pitný režim, oběd)
Cena: je stanovena pro každý turnus zvlášť
Přihláška: k dispozici na sekretariátu školy, u třídních učitelů nebo ke stažení zde
Termín odevzdání přihlášek: 15. 5. 2017 více

Zápis k povinné školní docházce
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Jsme ostravská škola

nacházející se v centru města, v části Moravská Ostrava a Přívoz. Jsme školou s rozšířenou výukou tělesné výchovy a bezbariérovým přístupem.
V posledních letech u nás existuje celá řada programů a akcí, které se již stávají tradicí. Mnohé z nich přerůstají rámec školy a představují tak výsledky činnosti žáků široké veřejnosti. Bohatá zájmová mimoškolní činnost je zajímavá a lákavá pro všechny děti od šesti do patnácti let. Byli bychom rádi, kdybyste se i Vy, rodiče, podíleli na dalším vývoji školy k prospěchu Vašich dětí.

více zdeŠkola nabízí k využití pro veřejnost sportovní hřiště v rámci projektu Otevřená hřiště v MOaP.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy
více

Škola realizuje projekt Sport pro každého.
Projekt je financován z rozpočtu statutárního města Ostravy

více zde


více zde

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku