Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Akce 2014/2015

Archív akcí

Hasík
19. 6. 2015
V červnu se žáci 2. a 6. tříd zúčastnily výukových besed s profesionálními hasiči. Ti předávali dětem důležité informace z oblasti prevence před mimořádnými událostmi. Děti se naučily, jak se zachovat, hoří-li u nich v domě, jak přivolat pomoc, prohlédly si zásahový oblek. Také se dověděly, co znamená zvuk sirény, co dělat při zvuku sirény a jak se vybavit při opuštění bytu. Starší žáci si uvědomili, že mají zodpovědnost za své jednání, ale i za své mladší sourozence. Učili se o základech první pomoci při popáleninách a intoxikaci kouřem nebo základech požární prevence v přírodě. Závěrem byla návštěva hasičské stanice na Fifejdách, kde měly děti možnost vidět "druhý domov" hasičů a používanou techniku.

Dávej Bacha na Kulihracha.
12. 6. 2015
V uplynulém týdnu navštívili žáci prvních a třetích tříd preventivní projekt Revírní bratrské pokladny "Dávej bacha na Kulihracha", který se zaměřuje na prevenci proti úrazům. Panáček Kulihrach žákům pověděl a ukázal mnoho zajímavého o tom, jak se správně chovat. Nakonec si děti také zasoutěžily a každý si odnesl domů pěkné dárečky - batůžek , krabičku na svačinku, pexeso nebo omalovánky. Za vyučující prvních a třetích tříd

Mgr. Zuzana Holubová

Children´s Cup
11. 6. 2015
Na fotbalovém hřišti v Polance proběhl tradiční turnaj v házené žáků a žákyň
1. stupně základních škol. Celkem se do turnaje přihlásilo 36 družstev ve třech kategoriích. Hrálo se na osmi hřištích.
V kategorii B (3., 4. ročník), kde bylo 16 týmů jsme po čtyřech výhrách, jedné remíze a dvou prohrách obsadili krásné
5. místo. Děkujeme našim chlapcům za bojovné sportovní výkony.
Každý zúčastníků obdržel svačinku (tatranku, pitíčko, jablko) a pamětní kovovou medaili. Pořadateli byl zajištěn také doprovodný program s různými soutěžemi.
Sestava: Marek Bednárik, Roman Bednárik, Samuel Drobňák, Emil Kárász, David Kováč, Šimon Tománek, Filip Čebík.
Mgr. Jiří Dvořák

První místo v plážové házené
11. 6. 2015
V pondělí 8. 6. 2015 jsme se zúčastnili turnaje smíšených družstev v plážové házené.
Po prvotních drobných problémech v úvodním utkání jsme se rozjeli a za výrazného přispění brankáře Nikolase Salajky bezkonkurenčně ovládli celý turnaj a obhájili loňské první místo.

Turnaj ve stolním tenise
5. 6. 2015
Na rozhraní měsíců května a června proběhly na naší škole turnaje žáků ve Stolním tenise.
Turnaje I. stupně se zúčastnilo 13 hráčů ze sedmi tříd. Na třetím místě se umístil naprosto překvapivě žák 2.B, Sebastian Bongilaj. Druhé místo obhájil hráč z 5. třídy Leon Horváth a absolutním vítězem se stal Marek Bednárik ze 3.A.
Na II. stupni, se turnaje zúčastnilo 16 hráčů z osmi tříd, obhájil pěkné třetí místo žák ze 7.A Adrian Daniš. Druhé místo vybojoval Valerij Misaulov z 9.A, a první místo obhájil naprosto suverénně a bez ztráty jediného setu Dominik Bongilaj, žák 6. B.
Všem zúčastněným děkujeme za nadšení pro hru a výhercům srdečně blahopřejem
e!

Hledej pramen vody
3. 6. 2015
Každoročně se naše škola zapojuje do projektu „Hledej pramen vody“, který pořádají Ostravské vodárny a kanalizace. I v letošním školním roce dostali žáci 4.A a 5.A možnost bojovat za naši školu. Po dobu dvou měsíců plnili různé teoretické úkoly – vědomostní, výtvarné, slohové – vše na téma „voda“. Praktická část projektu se konala 3. 6. 2015 na Slezskoostravském hradě, kde jsme si vyzkoušeli svou obratnost a rychlost.
Všichni žáci prožili příjemné dopoledne, kterým nás provázely pohádkové postavy Šmoulů. Děkujeme všem za sportovní i vědomostní výkony.

Mgr. Zuzana Holubová
Mgr. Jiří Dvořák

Třeťáci v lesní škole
29. 5. 2015
Ve čtvrtek 28. 5. 2015 jsme navštívili Lesní školu v Ostravě. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli les vychutnat téměř všemi smysly. Jak se dopolední výuka v přírodě líbila dětem, posuďte sami na přiložených fotografiích.
Mgr. Zuzana Holubová

Školní liga
26. 5. 2015
Na naší škole proběhlo závěrečné kolo v miniházené žáků a žákyň 4. a 5. tříd. Naši chlapci opět zvítězili. Děkujeme za předvedené sportovní výkony a vzornou reprezentaci školy.
Družstvo ZŠ Nádražní: Marek Bednárik, Roman Bednárik, Filip Čebík, Šimon Tománek, Samuel Drobňák, David Kováč.
Pořadí:
1. ZŠ Nádražní
2. ZŠ Bohumínská
3. ZŠ Rovniny

Den 70. výročí osvobození Ostravy
30. 4. 2015
Žáci třetích ročníků si v Ostravě připomněli 30. duben 1945, kdy jednotky Rudé armády a 1. československé tankové brigády osvobodily město od nacistické nadvlády. Hlavními body velkolepě pojatého programu bylo vojenské defilé na Sokolské třídě, výstava armádní techniky na Masarykově náměstí a unikátní ukázka osvobozovací bitvy na Havlíčkově nábřeží. Vše se nám velmi líbilo a podívali jsme se i do Miniuni, kde jsme celý den zakončili.
Mgr. Zuzana Holubová
Mgr. Hana Hirschauerová

Velký úspěch ve výtvarné soutěži
24. 4. 2015
V pátek 24.4.2015 se žáci sedmých a šestých tříd zúčastnili slavnostního vyhlášení vítězů výtvarné soutěže
,,Poklady Země,,. Kolektivy žáků 6.A, 6.B a 7. B pracovaly na výtvarných dílech pod vedením třídních učitelů. V konkurenci ostravských škol obsadily jmenované třídy ve svých kategoriích první místa.
Je to bezpochyby velký úspěch. Gratulujeme!
Mgr. Zuzana Holubová

Projekt Ostravské univerzity
23. 4. 2015
Děti z 1.A se účastnily projektu studentek Ostravské univerzity, který byl zaměřen na dramatickou výchovu. Děti byly rozděleny do dvou skupin. Každá si vyrobila plakát, masky a nacvičila pohádku O pyšném netopýrovi. Vyvrcholením projektu bylo předvedení pohádky spolužákům. Představení se dětem povedlo a každý účinkující dostal sladkou odměnu.
Mgr. Iva Slivková

Školní liga – 2. kolo
21. 4. 2015
Naši chlapci zvítězili! Ve druhém kole školní ligy v kategorii mladších žáků jsme obsadili krásné 1. místo.
Sestava: Marek Bednárik, Samuel Drobňák, Roman Bednárik, David Kováč, Filip Čebík, Šimon Tománek
Pořadí:
1. ZŠ Nádražní, 2. ZŠ Bohumínská, 3. ZŠ Rovniny
Gratulujeme a děkujeme za předvedené sportovní výkony.
Mgr. Jiří Dvořák

Jak si mají děti hrát
20. 4. 2015
Ve čtvrtek
23.4.2015 proběhne ve škole první setkání školy "nanečisto" s názvem "Jak si mají děti hrát".
Setkání je pro budoucí prvňáčky zapsané na naší škole a jejich maminky. Jedná se o adaptační minikurz, kdy budou děti plnit zadané úkoly hravou formou, budeme si povídat a maminky mohou být inspirovány k zábavným činnostem s dětmi. Děti se seznámí s prostředím školy, je to také první krok ke spolupráci s paní učitelkou.
Sejdeme se ráno v půl deváté před školní družinou a strávíme spolu příjemnou hodinu.
Těšíme se na Vás a Vaše budoucí prvňáčky!!!
Mgr. Kateřina Čecháčková

Den Země 2015 – Den pro přírodu
17. 4. 2015
Dne 17.4.2015
proběhl na naší škole Den Země. Žáci vyráběli třídní EKOKODEX, věnovali se třídění odpadu a vyzkoušeli si jednoduché pokusy, které byly letos zaměřeny na smyslové vnímání. Mějme na paměti, že člověk není pánem Země, je její součástí a navíc jeho zdraví je nerozlučně spjato se zdravím této tak těžce zkoušené planety.
Mgr. Zuzana Holubová

Ukliďme si Česko
17. 4. 2015
V pátek 17. 4. 2015 jsme se v rámci oslav Dne Země zúčastnili akce Ukliďme si Česko. Žáci prvního stupně společně se svými třídními učiteli sbírali odpadky po celém areálu školy a uklízeli po dlouhé zimě a nepořádných žácích. Přesvědčili jsme se, že každoroční úklid je nutností, jinak by okolí školy mohlo časem připomínat skládku.Všem zúčastněným patří poděkování.
Mgr.Zuzana Holubová

Svět techniky očima třeťáků
16. 4. 2015
Ve čtvrtek 16.4.2015 jsme navštívili Malý svět techniky U6 v Ostravě – Dolních Vítkovicích. Čekal nás výlet po stopách Julese Verna a jeho vědecko-fantastických knih. Prošli jsme se automobilovým světem, ponořili se do hlubin moře v obrovské ponorce, stavěli jsme mosty, řídili železniční dopravu, soustružili dřevěné figurky, ovládali vodní elektrárnu a viděli spoustu dalších zajímavostí.
Všechno jsme si vyzkoušeli, osahali a přitom se dobře bavili.
Mgr. Zuzana Holubová
Mgr. Hana Hirschauerová

Ozdravný pobyt II. stupně
29. 3. 2015
V termínu 16.- 29. 3. 2015 se v Holčovicích uskutečnil ozdravný pobyt žáků II. stupně. Během těchto čtrnácti dnů byl pro žáky připraven velmi pestrý program. Vycházky do okolí, návštěva biofarmy, afrického muzea či projížďka na koních – to je jen malý výčet aktivit, jichž se děti účastnily. Ani lyžaři nepřišli zkrátka. Přestože počasí již věstilo jaro, sjezdovky na Pradědu stále odolávaly vlivům slunečních paprsků a nabízely tak pořádnou lyžovačku. Večerní programy se odehrávaly ve znamení společenských her nebo diskoték. Pro ty nejodvážnější byla připravena STEZKA ODVAHY!!! Věříme, že jak žáci, tak učitelé se již nemohou dočkat ozdravného pobytu v příštím roce!
Mgr. Hana Černá


Začala jarní část školní ligy
24. 3. 2015
V letošním školním roce jsme již po třetí hostili výběry základních škol, které se pravidelně účastní turnajů žáků a žákyň
4. a 5. tříd v házené. Novinkou soutěže byla zbrusu nová hymna Centrum handbal ligy, která na úvod turnaje zazněla. Dva nejlepší týmy ZŠ Nádražní a ZŠ Bohumínská se utkaly v závěrečném zápase o 1. místo. V normální hrací době byl stav utkání nerozhodný 12:12. Na řadu tedy přišly sedmimetrové hody. V těch byla o jednu branku úspěšnější ZŠ Bohumínská. Gratulujeme našim borcům ke krásnému druhému místu a děkujeme za předvedené sportovní výkony.
Mgr. Jiří Dvořák

foto

Kvalifikace na mistrovství České republiky v házené žaček
23. 3. 2015

Po předchozích kvalifikacích postoupily naše žákyně do kvalifikace na mistrovství ČR v házené. Ta se konala 23. 3. 2015 v Olomouci na gymnáziu Čajkovského.
Naše dívky odehrály dvě kvalitní utkání. Hned v prvním z nich bohužel narazily na družstvo ze Zlína. Tyto dívky hrají společně ligu v dívčí házené. Naše družstvo proti nim podalo velmi pěkný a bojovný výkon. Nicméně musíme sportovně uznat, že soupeřky byly prostě lepší a zaslouženě zvítězily.
Do druhého utkání dívky nastoupily s odhodláním zvítězit a dosáhnout tak alespoň na druhou (nepostupovou) příčku. Poměrně hladce se jim podařilo tohoto cíle dosáhnout.
Z olomoucké kvalifikace si tedy dívky z Ostravy odváží pěkné a zasloužené druhé místo.
Sestava:
Hronová Tereza, Jankovičová Klára, Liová Ping, Přečková Denisa, Sisrová Barbora, Svobodová Klára, Svobodová Sára


Dny velikonočních řemesel
13. 3. 2015
I tento rok měli žáci prvního stupně ve dnech 9. – 12. 3. jedinečnou možnost si v příjemné atmosféře Výstaviště Černá louka vyzkoušet některé řemeslné techniky, které se váží k velikonoční době. Letos jsme si upletli panenku z lýka, zdobili voskem kraslice, vytvářeli dekoraci ze skořápek vajec a zdobili květináč, který jsme si zároveň oseli obilím. Všem žákům se akce líbila.
Mgr. Zuzana Holubová

foto

Pasování na čtenáře
3. 3. 2015
Žáci 1. tříd navštívili knihovnu, kde pro ně byl připraven pestrý program, který vyvrcholil jejich pasováním na čtenáře. V letošním roce se pasování ujal pan místostarosta Vít Macháček. Dětem se čas strávený v knihovně velice líbil.

foto

Recyvěci
10. 2. 2015
Jak snížit množství odpadu? Třeba i tak, že ten co vyprodukujeme, znovu použijeme k ýzdobě školy. Naši žáci se vrhli pod vedením paní učitelky Mgr. Volné na hromady vyřazených učebnic a začali vytvářet věci, které zdobí stěny a prostory školy. Jen málokdo si dokáže představit, co vše lze vyrobit ze staré knihy, krabice či jen listů z knížky.
Není to jen hraní, ale rozvíjíme zde svou zručnost a musíme zápolit i s trpělivostí. Odměnou není jen snížení vytřízeného odpadu, ale zejména zájem, se kterým si návštěvníci školy naše vystavená díla prohlíží.

foto

Sněhuláci pro Afriku
9. 1. 2015
Naše škola se rozhodla pomoci a zapojit se opět do projektu
Sněhuláci pro Afriku. Cílem akce je postavit co nejvíce sněhuláků. Můžeme tak ukázat, že Ostrava není jen černá, ale umíme se zde i bavit a pomoci prospěšné věci. Projekt Sněhuláci pro Afriku pomáhá vydělat peníze na přepravu kol českých dárců dětem do Afriky.


Vánoční vystoupení pro rodiče a žáky MŠ
16.12. 2014
V úterý 16.12.2014 se v aule naší školy zpívalo, tančilo i recitovalo. Žáci prvního stupně si připravili pro rodiče a děti z mateřských škol vystoupení, které bylo milým zpříjemněním předvánočního shonu. Děkujeme rodičům za to, že si v předvánočním ruchu udělali čas, účinkujícím za to, že vytrvali a odcházeli z vystoupení s pocitem radosti, kterou svým rodičům, prarodičům, ale i svým učitelům udělali.
Přejeme všem krásné Vánoce 2014.
Kolektiv učitelů I.stupně

Den otevřených dveří
11. 12. 2014
Dne
7. 1. 2015 od 8.00 do 13.00 proběhl na naší škole DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.

Dny vánočních řemesel
11.12. 2014
Žáci prvního stupně měli ve dnech
9.12. – 11.12. 2014 jedinečnou možnost si v příjemné atmosféře předvánočního času vyzkoušet tradiční, ale i nová řemesla s vánoční tématikou. Nazdobili jsme si baňku, vyrobili papírovou tašku a přání a upekli perníčky.
Společné předvánoční setkání žáků s řemesly se všem líbilo.
Mgr. Zuzana Holubová

Osvětim, Březinka
25. 11. 2014
Ve středu 12. listopadu se zájemci z řad žáků sedmých až devátých tříd zúčastnili dějepisné exkurze v Osvětimi.

Školní liga
25.11.2014
Na naší škole proběhlo druhé kolo podzimní části školní ligy v miniházené chlapců a děvčat z 2. až 5. tříd.
Ve dvou kategoriích mezi sebou soutěžily tři školy. ZŠ Nádražní, ZŠ Bohumínská a ZŠ Hlučín.

Výsledky v kategorii mladší žáci: 1. ZŠ Bohumínská, 2. ZŠ Nádražní, 3. ZŠ Hlučín
Nejlepší střelci: ZŠ Bohumínská: Lukáš Mul, ZŠ Nádražní: Samuel Drobňák, ZŠ Hlučín: Vojtěch Dostál

Výsledky v kategorii starší žáci: 1. Hlučín, 2. Bohumínská, 3. ZŠ Nádražní
Nejlepší střelci: ZŠ Hlučín: Šimon Všetečka, ZŠ Bohumínská: Vojtěch Gavlas, ZŠ Nádražní: Gabriela Bílková

Děkujeme všem za předvedené sportovní výkony a gratulujeme úspěšným družstvům.
Mgr. Jiří Dvořák

foto

Ozdravný pobyt I.stupeň
15. 11. 2014
Realizátorem projektu „
Pojďme spolu do přírody“ je MOb Moravská Ostrava a Přívoz a byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.
Ozdravného pobytu s environmentálním programem se účastnili
žáci 2 -5. tříd v termínu 1.–11. v hotelu Jelenovská.
Cílem projektu bylo upevnění a doplnění vědomosti o vztazích a dějích v přírodě. Formou zábavných her se žáci naučili práci v týmu, rozvíjeli své komunikativní dovednosti a docházelo ke zkvalitnění vztahů mezi nimi.
Celý pobyt se nám líbil.


Osvětim, Březinka
12. 11. 2014
Ve středu 12. listopadu se zájemci z řad žáků sedmých až devátých tříd zúčastnili dějepisné exkurze v Osvětimi. V rámci snahy přiblížit žákům co nejvíce podmínky koncentračního tábora, absolvovali nejen prohlídku tábora Osvětim, ale také nedalekého tábora Březinka. Obě prohlídky proběhly s poutavým výkladem zkušených průvodců a dohromady trvaly přibližně tři hodiny. Návštěva tohoto místa žákům umožnila připomenout si některé hrůzy 2. světové války a zanechala v nich rozporuplné zážitky.
Bc. Irena Strumínská

foto

Školní liga
21. 10. 2014
První kolo školní ligy v miniházené začalo pro nás velmi úspěšně. Naší žáci, v kategorii mladších, obsadili 1. místo. Porazili oba týmy ze ZŠ Rovniny a ZŠ Bohumínská.
Gratulujeme!!!
Mgr. Jiří Dvořák

foto

Mladí turisté zdolali Skalku
5. 10. 2014
V neděli 5. 10. se konal výlet v rámci turistického kroužku při ZŠ Nádražní. Tentokrát se sešla pouze děvčata z 6.A, svým horlivým tempem by však dala na frak i zkušeným horalům. Zhruba desetikilometrová trasa vedoucí z Čeladné na vrchol masivu Ondřejník a zpět do Kunčic pod Ondřejníkem byla zdolána ve slušném čase.
Tou dobrodružnější částí výletu bylo hledání tzv. kešek, tedy skrytých pokladů rozmístěných v lese. Dívky vzaly tuto výzvu vážně a postupně nalezly všech deset kešek, které se na trase pochodu nacházely. Při této příležitosti byl také vytvořen profil ZŠ.Nádražní, přes který je možno na serveru geocaching.com evidovat veškeré nalezené poklady a vytvářet si mapu svých nálezů. Doufejme tedy, že tato mapa bude co největší.

Mgr. Filip Šimeček

foto

"Coca-cola cup"
1. 10. 2014
Ve středu jsme se zúčastnili prvního kola celorepublikového fotbalového turnaje "Coca-cola cup". Soupeři z Michálkovic se nedostavili a tak nám zbývalo poprat se o postup ze skupiny se ZŠ Zelená a ZŠ J. Šoupala z Poruby.

V prvním utkání jsme se dostávali do množství šancí, ale s žádnou jsme nenaložili gólově. Až se štěstím jsme dostali míč za záda brankáře ZŠ Zelené a v poločase jsme vedli 2:0. Ve druhém poločase jsme se ještě v jeho první polovině drželi na soupeřově polovině a podařilo se nám vstřelit další branku. Ovšem poslední minuty patřily velkým šancím ZŠ Zelené, která je jen nedokázala zužitkovat. Svými zákorky nás hodně podržel brankář Patrik Volník. Nakonec jsme ale svou pasivitou v obranné činnosti přecejen nechali soupeře vsítit.
Po konečném hvizdu rozhodčího byl ovšem výsledek nakloněn na naši stranu v poměru 3:1

Ve druhém uktání proti nám nastopilo kompletní mužstvo starších žáků Baníku Ostrava. Na hřišti bylo od prvních minut patrné, kdo bude udávat tempo zápasu. Většinu času drželi míč na svých kopačkách právě hráči ZŠ J. Šoupala a vytvářeli si množství šancí a tlačili nás. Velké množství jich však neproměnili a spoustu toho chytil brankář Patrik Volník.
I my jsme se dostávali do šancí, dvě vyložené jsme neproměnili, jelikož jsme mířili vedle brány. Ovšem konečný výsledek z našeho pohledu 0:8 mluvil za vše.

Díky tomuto výsledku jsme skončili na druhém místě v tabulce a nepostoupili jsme do dalších bojů.

V tomto ročníku turnaje se tedy mezi střelce zapsali pouze Marek Mayer, Marek Ščuka a Emil Gorol.
Mgr. Aleš Sasín.

foto

Pochlub se pětkou z jídelníčku
1. 10. 2014
žáci
4.A a 5.A absolvovali projekt Zdravé pětky Nadačního fondu Albert. Cílem bylo děti seznámit se zdravou výživou a její důležitosti v rámci životního stylu.
Děti během přednášky pracovaly s potravinovou pyramidou a zařazovaly potraviny do správných pater. Vyzkoušely si také chuťové buňky při ochutnávání různých druhů ovoce, zeleniny a nápojů.V závěru děti skládaly zovoce a zeleniny různé obrázky. Během plnění úkolů sbíraly papírové penízky za správné odpovědi. Vítězné družstvo dostalo odměnu. Všichni žáci získali také vysvědčení Zdravé pětky.

foto

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku