Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Co nabízíme?

Pro rodiče

Sport

Naše škola si klade dlouhodobě za cíl podporu sportovních aktivit žáků v jejich volném čase. V roce 1999 byla otevřena první sportovní třída se zaměřením na házenou. V současné době naši žáci úspěšně reprezentují školu v Prague Cup a Sareza Cup. Předpoklad je každoročně otvírat jednu sportovní třídu od šestého ročníku.

Žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat sportovní přípravu – fotbal, florbal, sportovní hry, atletickou školičku pod vedením zkušených pedagogů.

Cizí jazyky

Od prvního ročníku vyučujeme jazyk anglický. Ve druhém ročníku mohou žáci navštěvovat kroužek jazyka anglického.


Spolupráce s rodiči

Velmi nám záleží na dobré spolupráci a porozumění s Vámi, rodiči. K vašemu informování slouží žákovská knížka, k podrobnějším informacím jsou určeny třídní schůzky a konzultace v určených termínech. Během školního roku se mohou rodiče informovat ve škole kdykoliv, návštěvu je však třeba domluvit s učiteli předem.Keramika
která je nedílnou součástí školního vzdělávacího programu naší školy, rozšiřuje výuku v 7. a 8. třídách nesportovního zaměření jako volitelný předmět.

Cílem hodin keramiky je seznámení žáků se základními postupy práce s tímto nejstarším materiálem v dějinách lidstva. Při realizaci jednoduchých, později i složitějších užitných nádob či figurálních námětů se děti postupně učí vytvářet zamýšlené prostorové tvary a formy metodou zjednodušování a stylizace v závislosti na technologických možnostech materiálu a jeho haptickoestetických kvalit. Práce s hlínou tak rozvíjí nejen fantazii a kreativitu každého jedince, ale klade důraz zejména na manuální zručnost, pečlivost, přesnost a důkladnost.
K vybavení dílny patří keramická pec LAC o objemu 30 litrů.
Žáci na 1. stupni mají možnost navštěvovat keramický kroužek v rámci školní družiny.


Domácnost

je dalším volitelným předmětem žáků 7. a 8. nesportovních tříd, jejímž cílem je seznámit žáky se základy stolování, přípravou jednoduchých pokrmů, etiketou při různých příležitostech, vedením a ekonomikou domácnosti a podobně. Děti se tak učí organizovat a plánovat si různé druhy práce v domácnosti, které pak realizují jednotlivě či ve skupinkách. Důtležitou součástí výuky je také hodnocení a sebehodnocení, které vede každého jedince k odpovědnosti a kvalitě odvedené práce. Při každé činnosti je také kladen důraz na dodržování základních bezpečnostních a hygienických pravidel v domácnosti.


Informatika

Škola je vybavena třemi kvalitními počítačovými učebnami, což umožňuje všem žákům seznámení s výpočetní technikou a využití vyukových programů v hodinách.Dramatická výchova

Už sedmým rokem škola spolupracuje s Dramacentrem, při DDM v Ostravě - Mariánských Horách. Žáci absolvují kurzy dramatické výchovy, které zlepšují jejich vzájemnou komunikaci.


Výchova k ochraně přírody

Zaměřujeme se také na ekologickou a environmentální výchovu, které pomáhají žákům získat vztah k přírodě, krajině a veškerému dění kolem nás. Každoročně pořádáme Den Země. Děti mají možnost si vyzkoušet ruční výrobu papíru, vytváří programy, týkající se ochrany přírody atd. Velkému zájmu se těší rovněž Papírové týdny, kdy žáci soutěží ve sběru papíru.V této oblasti spolupracujeme s občanským sdružením VITA a pražskou neziskovou organizací TEREZA.Zájmová činnost

Snažíme se rozšiřovat nabídku kroužků po vyučování, aby děti mohly využívat svůj volný čas jinak, než vysedáváním před vchody domů.

Zároveň probíhá projekt pro předškolní děti Metoda dobrého startu, který je zaměřen na adaptaci dětí MŠ na ZŠ.


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku