Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Comenius Olympics

Projekty


Projekt Comenius – partnerství škol s názvem Comenius Olympics. začal vznikat v loňském roce a je založen na spolupráci několika škol
z evropských zemí, konkrétně České republiky, Turecka a Německa.

Projekt bude trvat dva roky a jeho cílem je především rozšíření možností komunikace v cizích jazycích a zlepšení kvality výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií. Při práci na projektových aktivitách poskytneme našim žákům možnost seznámit se s různými kulturními zvyklostmi jednotlivých partnerských zemí.

Stěžejní pilíř projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti. K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 20000 euro.

Základní údaje:
- vyhlašovatel projektu Národní agentura pro evropské vzd
ělávací programy
- partnerské školy Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst - N
ěmecko
- název projektu Comenius Olympics
- trvání projektu 2012-2014

Setkání v Ostravě
3. 9. – 6. 9. 2013 proběhlo na naší škole další pracovní setkání partnerů projektu Comenius Olympics. Přivítali jsme 6 pedagogů z partnerských škol: Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst – Německo a Ukrajiny. Na schůzce byly upřesněny výstupy projektu a časový harmonogram mobilit jednotlivých škol pro následující školní rok. Kromě pracovních aktivit jsme pro naše partnery připravili i další akce – prohlídku Ostravy, exkurzi do muzea v Kopřivnici a návštěvu Štramberku.
Účastníci setkání byli rovněž přijati starostou městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
Celé setkání probíhalo ve velmi přátelské atmosféře.

foto zde

Přípravná schůzka v Gesamtschule Hüllhorst 7. 11 – 11. 11. 2012

První schůzka školních týmů zapojených do projektu se konala věmecké obci Hüllhorst za účasti zástupců škol: Nursan Anddolu Lisesi – Turecko; Gesamtschule Hüllhorst – Německo; Základní škola Ostrava, Nádražní 117 – Česká republika. Koordinátorem projektu pro celé obdobíse stala turecká Nursan Anddolu Lisesi. Na schůzce byly dohodnuty cíle projektu, časový harmonogram i přesná data a místa mobilit jednotlivých škol.

Po seznámení všech účastníků jsme začali pracovat na zevrubném plánu dvouletého projektu. Bylo nutné vytvořit časový harmonogram, zadat úkoly, stanovit přesné termíny jejich zvládnutí a určit země, které za tyto úkoly odpovídají. Dále jsme diskutovali o mobilitách a společných setkáních studentů a učitelů. Největší pozornost jsme věnovali přípravě časového harmonogramu projektových aktivit a rozvržení jednotlivých činností do 24 měsíců.Kromě pracovních aktivit pro nás němečtí partneři připravili i společensko-kulturní akce navštívili jsme divadelní představení, prohlédli si historickou část města Osnabrück, ochutnali místní kulinářské speciality. Při přátelských setkáních jsme se seznámili s vedením a pedagogy hostitelské školy, kteří se na projektu přímo nepodílejí. Jednotlivé mítinky probíhaly ve velmi přátelské atmosféře s možností zapojení všech účastníků, jejichž názory, připomínky a dále návrhy různých změn či vylepšení jednotlivých bodů projektu byly vždy akceptovány ostatními.

foto zde

Druhé setkání v Ostravě 15. – 19. 1. 2013

Ve dnech 15. - 19. 1. 2013 proběhlo setkání partnerů projektu návštěva v České republice, v Ostravě, na naší Základní škole Nádražní 117. Přivítali jsme 15 žáků a 8 pedagogů zých škol.
Cílem setkání bylo jednak prezentovat Českou republiku a Ostravu, ukázat, co všechno tento region může návštěvníkům nabídnout, jaké je zde vyžití, a zadruhé předvést našim hostům oblíbené zimní sporty našich žáků. Program byl opravdu velmi pestrý.
1. DEN
Prohlídka školy zaplnila velkou část prvního dopoledne. Hosté měli možnost poznat prostředí, ve kterém tráví žáci a učitelé naší školy velkou část svého dne. Navštívili několik tříd během vyučování. Prvňáčci jim anglicky zazpívali.
Po takto stráveném dopoledni se výprava přesunula do Poruby na zimní stadion, kde pro některé hosty proběhl rychlokurz bruslení pod vedením kvalifikovaných lektorů – učitelů TV. Zimní sporty nebyly většině hostů známy, přesto byli skvělými žáky a vše se rychle naučili, a navíc si užili hromadu legrace.
Odpoledne mělo pracovněpoznávací nádech. Žáci se vzájemně seznamovali prostřednictvím powerpointových prezentací, které byly vytvořeny na téma: „Moje země, moje škola“.
Na závěr dne mohli všichni porovnat své dovednosti z pruslení s profesionálními bruslaři – hokejisty na zápase HC Vítkovice – HC Energie Karlovy Vary.

2. DEN

Čtvrteční dopoledne se opět neslo ve sportovním duchu. Účastníci projektu se vydali do lyžařského střediska Pustevny v Beskydech. Roli lektorů si opět vzali na starost naši učitelé TV a učili hosty lyžařským dovednostem. Ostatní - nelyžaři – obdivovali krásu zasněžené přírody – také nepřišli zkrátka. I přes nízké teploty si všichni tento výlet náramně užili.
Odpolední freetime byl stráven v nákupním centru Nová Karolina, kde si měli hosté možnost zakoupit suvenýry na památku.

3. DEN

Závěrečný sportovně-poznávací den byl zahájen návštěvou výstavy Technika pro malé i velké v areálu DOLNÍ OBLASTI VÍTKOVIC. Studenti si zde mohli nejen prohlédnout, ale i zvelké části prakticky vyzkoušet jak fungují nejrozmanitější technické vynálezy. Ať už se jedná o fungování parního stroje či kladkostroje, trenažéry aut i motorek. Také ponorku s kajutou kapitána Nema jsme nemohli vynechat.
Odpoledne se v tělocvičnách a prostorách školy odehrával turnaj v nejrůznějších sportovních odvětvích (badminton, futsal, florbal), Síly byly na obou stranách velmi vyrovnány, a proto zde nebylo poražených – všichni byli vítězi! J
Na večerní závěrečné COMENIUSPARTY se vprostorách hotelu María udělovaly diplomy, předávaly e-mailové a facebookové kontakty, tancovalo se a bavilo, no a při závěrečném loučení sem tam ukápla nějaká ta slza. Jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu a už teď se těšíme na další!!!


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku