Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Ekosetkání

Ekoškola

OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA – MEZINÁRODNÍ OCENĚNÍ!
17. 6. 2016
V jarních měsících letošního školního roku stáli žáci i učitelé před nelehkým úkolem, a to znovu obhájit titul Ekoškola. Poprvé byl titul naší škole propůjčen v roce 2014. Titul se vždy propůjčuje na omezenou dobu a jeho obnova probíhá v pravidelných dvouletých, později pětiletých cyklech. O svých úspěších i problémech hovoří ekotým školy v rámci obhajoby titulu s auditorským týmem ze Sdružení Tereza z Prahy, který vámci obhajoby titulu navštívil naši školu vřeznu 2016. Obstáli jsme a titul jsme obhájili!

Mezinárodní titul Ekoškola nám byl předán v Senátu Parlamentu České republiky 15.6.2016 a jsme na něj právem hrdi.
Ocenění, které jsme získali, je pro nás velkým závazkem a věříme, že ho opět za dva roky dokážeme obhájit.
Koordinátor projektu Ekoškola
Mgr. Zuzana Holubová

Světový den Ekoškol
6. 11. 2015
Oslava Světového dne Ekoškol a zároveň zahájení kampaně Litter Less proběhla na naší škole 6.11.2015.
Žáci Ekotýmu spolu s koordinátorkou připravili jednotlivé aktivity s důrazem na předcházení, minimalizaci a recyklaci odpadů.Vše začalo časně ráno, kdy jsme převážili jednodenní odpad z celé školy a ,,vystavili jej na obdiv,, všem žákům u vstupu. Následoval nelíčený údiv a překvapení z 25 kilogramové hromady. Měli bychom se nad tímto množstvím zamyslet a množství odpadu snížit.
Diskuzi o odpadech ukončila přestávka, kdy si žáci třetích a čtvrtých tříd připravili pro své spolužáky ukázku zdravé výživy. Vůně celozrnného pečiva, bylinkových čajů, pomazánek a ovocných salátů provoněla školu. Konec slunečného dne jsme strávili na školním pozemku výsadbou tulipánů a narcisů na nové záhony. Žáci pátých ročníků ještě v závěru celou zahradu prošli a uklidili.
Děkujeme všem žákům i vyučujícím za pomoc při realizaci
Za Ekotým Aneta Zdařilová – 7.B a koordinátorka Mgr. Zuzana Holubová


Ekotýmy se setkaly v úterý 20.10. 2015 v ZŠ Hulín, aby si navzájem vyměnily své nápady a zkušenosti s programem Ekoškola. Sešlo se celkem 41 účastníků z 12 škol.

Po vzájemném představení se žáci s poznámkovým blokem rozběhli získávat nápady u ostatních učitelů. Ti jim představili „příklady dobré praxe“ jejich školy. Skoro hodinu trvalo než se všichni prostřídali. Náš příspěvek představili členové ekotýmu ve sborovně i s prezentací. Jednalo se o praktickou ukázku začlenění metody „sedmi kroků Ekoškoly“ do každé třídy formou miniprojektů EVVO. Po obědě následovala exkurze po škole i školní zahradě a shrnutí semináře.
Celý program probíhal v přátelské amosféře a všichni účastníci si odnesli spoustu nových námětů a inspirace

Naše postřehy:
Poznala jsem nové žáky i učitele. Líbilo se mi, jak jsme chodili k různým stolečkům, kde seděly různé paní učitelky a dozvídali jsme se něco nového o jejich škole. Zaujal mě Bramborový týden, jablkový týden. Dobrý nápad byl pomalovat barevně dveře na WC.
Gabka 6.A


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku