Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Ekotým

Ekoškola

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Koordinátor EVVO
Mgr. Zuzana Holubová
Školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v kanceláři referentky školy.

Seznam členů ekotýmu:
3.A: Natálie Pavlíková, Josef Čaniga- péče o květiny
4.
B: Samuel Štunda – kontrola odpadu
5.
A: Beatris Zhivková, Daniela Daráková – zpracovaly analýzu, Markéta Kotalová, Viktorie Volná – hlásí v rozhlase
Roman Bednárik, Karolína Blahutová – péče o květiny
5.
B: Jakub Voraček, Barbora Fojtíková, Karolína Schenková, Daniela Musialková – zpracovaly plán a starají se o nástěnku
6.
A : Joyce Sita – kontrola třídění odpadu, projekt Menu pro změnu (jídelna)
6.
B: Tomáš Krabica – kontrola třídění odpadu, Tereza Čmaradová – zapisuje, vede schůzky,
7.
A : Jaroslav Grežďo, Martin Fojtík – práce na projektu Tajný život města
9.
A : Aneta Trochtová, Tereza Musialková,- RECYVĚCI –výroba nového EKOKODEXU
9.
B: Lukáš Komenda, Filip Cabák – kontakt s vedením školy a panem školníkem
koordinátorka: Zuzana Holubová

Vedoucí ekotýmu : Tereza Čmaradová

spolupracující učitelé: P. Klimparova, G.Holáňová, T.Kovalčík, D. Dittrichová, Š. Matějová, I.Kainerová, N.Ostružková, K.Čecháčková, V.Šrámková, H.Černá

vedení školy: Libor Novotný, Radmila Jeřábková

správní zaměstnanci: pan školník Voborník a paní uklízečky

Správní zaměstnanci: pan školník Voborník a paní uklízečky


Scházíme se každý pátek před vyučováním – tj. v 7:00. Schůzky vede paní Holubová a Tereza. Kontrolujeme třídění odpadů ve třídách, vyhodnocujeme. Hrajeme hry, které si pro ostatní připraví někteří žáci.

Navrhujeme, co by se v příštím týdnu mělo dělat, jaké budou další úkoly. Hodnotíme, co se podařilo a co ne, jsou stanoveny kontroly úkolů pro příští týden.

Diskutujeme o problémech (třídění odpadů, úspora energie). Navrhujeme společné akce.

Pan ředitel probírá naše nápady se zástupci ekotýmu průběžně.

Žáci mají rozděleny své fukce: vedoucí, zapisovatel, hlídky na odpady, energie, vodu, prostředí školy.

Schůzky zapisují T.Čmaradová, R. Bednárik

Členům jsou průběžně zadávány úkoly podle momentální situace - všichni se na práci podílejí. Starší předávají zkušenosti mladším, což je velmi důležité.
Ekotým vznikl protože jsme chtěli více vědět o ekologii. Nikdo nebyl nucen, všichni, kteří v Ekotýmu jsou, pracují dobrovolně.

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Box | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku