Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Erasmus

Projekty zaměřené na zvyšování komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce
ERASMUS+Erasmus+
je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Náš projekt s názvem UNESCO Heritage je založen na spolupráci sedmi evropských škol zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Řecka, Itálie, Portugalska. Projektová spolupráce bude trvat dva roky a jejím cílemje umožnit žákům komunikovat vích jazycích válných situacích, zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií a prohloubit znalosti žáků o zásadních kulturních památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví – UNESCO Heritage. Významnou součást projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích, které umožnínašim žákům seznámit se sím, rodinným a školním prostředím jednotlivých partnerských zemí. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti.
K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 30 800 euro.
Partnerské školy:

Rumunsko: Colegiul National “Liviu Rebreanu” Bistrita
Portugalsko: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro
Turecko: Hasan Sagodlu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Istanbul
Řecko: Ekto Gymnasio Herakliou, Heraklion (Kréta)
Chorvatsko: Turisticko ugostiteljska skola Split
Itálie: Instituto Instruzione Superiore Castelnovo Ne Monti
Česká Republika: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.

Transnational Meeting - Bistrita, Romania (18. 11 - 22. 11. 2014)


První setkání zástupců škola zapojených do projektu pořádala rumunská koordinátorská škola National College ''Liviu Rebreanu" - Bistrita. Setkání se účastnili dva pedagogové zždé partnerské školy.
Po vzájemném seznámení a krátkých prezentacích představujících jednotlivá města, školy a projektové týmy byla zahájena intenzivní pracovní jednání.
Během jednání jsme se seznamovali a vzájemně konzultovali nové podmínky organizace a vedení mezinárodních projektů vámci programu ERASMUS+. Dále bylo potřeba naplánovat termíny projektových setkání, objasnit si detaily projektových výstupů uvedených vžádosti a rozdělit zodpovědnost za jednotlivé úkoly, soutěže a aktivity mezi partnery.
Pracovní program byl doplněn o prohlídku města, přijetí na radnici u starosty města a návštěvu „Drákulova hradu“ vém průsmyku Tihuta.

Celé setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře a všichni účastníci odjížděli domů plní entuziasmu do další projektové práce.1. Learning -Teaching -Training Session, Ostrava (30. 11. - 6. 12. 2014)


V týdnu 30. 11 - 6. 12. 2014 proběhlo setkání partnerů projektu UNESCO Heritage na naší Základní škole Ostrava, Nádražní 117, p.o.
Celkový počet zahraničních hostů byl 37 (24 žáků a 13 pedagogů).
Hlavním cílem setkání bylo vzájemné učení (peer learning) zaměřené na ztracené poklady kulturního dědictví. Mimo to jsme samozřejmě chtěli prezentovat Českou republiku, Ostravu a naší školu, ukázat, co všechno může náš region nabídnout, jaké jsou zde možnosti vyžití.
1. den - celé dopoledne a část odpoledne byly vyplněny prohlídkou naší školy, návštěvou několika vyučovacích hodin a prezentacemi jednotlivých škol, ve ktrerý žáci představovali svou zemi, kraj, město, školu a projektový tým. Po takto stráveném čase jsme se vydali na vyhlídkovou věž Nové radnice, odkud si mohli naši hosté prohlédnout Ostravu pěkně z vrchu a odtud na vánoční trhy do centra města.
2. den - byl věnován poznávání památek UNESCO na Moravě, navštívili jsme zámek v Kroměříži a město Olomouc, které návštěvníky okouzlilo svou vánoční výzdobou a atmosférou.
3. den - náplní třetího dopoledne byl workshop na téma “Lost treasures of cultural heritage”. Žáci pracovali ve smíšených skupinách a jejich úkolem bylo vytvořit poster a připravit prezentaci o nějaké významné kulturní památce, která je pro současnost ztracena. Odpoledne jsme navštívili národní kulturní památku Důl Michal a v podvečer jsme se pobavili při bowlingu ve Sport centru Ostrava v Komenského sadech.
4.den - čtvrteční dopoledne jsme stávili opět ve škole, kde pro nás učitelé připravili zajímavé vyučovací hodiny, které jsme opět absolvovali ve smíšených skupinách. Vyzkoušeli jsme si společnou výuku angličtiny, v zeměpise jsme hovořili o reáliích jednotlivých partnerských zemí, upekli si vánoční perníčky a připravili si jednoduché občerstvení, v pracovních činnostech jsme vyráběli adventní věnce. Všechny hodiny byly vedeny v angličtině a moc jsme si je užili. Odpoledne jsme ve vzdělávání pokračovali, zvolili jsme však příjemnější formu a vyrazili do Světa techniky, který doslova nadchl všechny žáky, ale i pedagogy. Na večer pro nás v hotelu Nikolas připravili párty, která byla prostě skvělá.
5. den - abychom hostům předvedli něco z místních zimních radovánek, rozhodli jsme se, že je vezmeme bruslit. Většina partnerů nezná “naší” zimu, a přestože téměř všichni stáli na ledové ploše poprvé, základy bruselení zvládli bezpečně a vše se obešlo bez úrazů. Odpolední program obstaral výlet do muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, kde probíhlo mikulášské odpoledne, a tak měli všichni příležitost seznámit se se starými mikulášskými tradicemi a obyčeji našeho kraje.
Večerní program obstaralo balení a loučení s hostitelskými rodinami, protože následující den všichni odjížděli domů již velice brzy ráno.
Pro všechny z nás byla návštěva našich zahraničních přátel velmi příjemným zážitkem, zahraničním učitelům i žákům se na naší škole velmi líbilo a společně se velmi těšíme na další setkání , které proběhnou vůběhu následujících dvou let na každé škole.
Velice děkuji kolegům za čas a energii, které museli vynaložit během přípravy a během samotného projektového setkání.
Velký dík patří také všem hostitelským rodinám za odvahu, ochotu, obětavost a péči o zahraniční žáky.
Foto ze setkání si můžete prohlédnout zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.723597377730740.1073741834.352807321476416&type=3

Meeting Bistrita

Ve dnech 23. 2. – 28. 2. 2015 jsme navštívili vámci projektu Erasmus + Unesco Heritage město Bistrita v Rumunsku. Program byl pestrý a zajímavý.
V pondělí dopoledne zástupci všech zúčastněných zemí prezentovali své národní památky, zapsané na seznamu Unesco, odpoledne byl na programu workshop na téma „Messages from the past“. I přestože téma bylo velmi obtížné, podařilo se nám společně přijít na zajímavé myšlenky, které byly následně velmi kladně hodnoceny.
V úterý jsme se vydali na výlet do města Sighisoara, což je jedna zých památek Unesco, dále jsme pokračovali do vesničky Viscri, s velmi ceněným opevněným kostelem, které jsme si prohlédli, a poté se zúčastnili večere v jednom z vesnických domů. Měli jsme možnost ochutnat tradiční rumunské jídlo zvané Sarmale.
Ve středu byl dopolední program opět ve škole. Rumunští učitelští kolegové ve spolupráci se svými studenty ostatním přednášeli o deltě Dunaje. Vyslechli jsme mnoho zajímavostí, zároveň jsme viděli netradiční formy práce a moderní metody práce se studenty. Odpoledne pak žáci a studenti zúčastněných zemí představili ostatním, své národní kroje, které také všem popsali. Atmosféra byla podbarvena lidovou hudbou, kterou prezentovalo známé místní hudební uskupení.
Ve čtvrtek ráno jsme se vydali do jedné z uměleckých škol ve městě, kde jsme společně zkoušeli naše malířské umění. Na keramické kachle jsme malovali motivy zěsta Sighisoara, které jsme před pár dny navštívili. Odpoledne jsme pak vyrazili do nedalekých hor, na „Drákulův hrad“ Tihuta , kde jsme vze sálů přichystali ostatním různá národní jídla a pochutiny.
V pátek nás čekal výlet do solných dolů ve městě Turda. Na zpáteční cestě do města Bistrita, jsme navštívili velké obchodní centrum ve městě Cluj. V sobotu ráno, hned poté, co jsme se posilnili snídaní, jsme vyrazili na dlouho cestu domů.
Fotky ze setkání zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.421658051326294.1073741829.359137910911642&type=1


Meeting Istanbul

Mezi 26. dubnem a 2. květnem 2015 se žáci Kristýna Sobková, Tereza Richterová, Denisa Kárászová a Radim Rostaš, společně s vyučujícími Mgr. Jeřábkovou a Mgr. Sasínem, zúčastnili dalšího zahraničního pobytu v rámci projektu Erasmus+ UNESCO HERITAGE. Hostitelským městem byl tentokráte Turecký Istanbul.
Pracovali jsme s interaktivní mapou, která nám byla schopna ukázat obrázky a základní popis historických monumentů jednotlivých zemí zapojených do projektu, vyzkoušeli jsme si tradiční turecké umění „EBRU“, zahráli si výbornou „escape game“, ochutnali tradiční jídla turecké kuchyně a shlédli tradiční folklórní tance.
Na lodi jsme měli možnost přeplout průliv Bospor a dostat se tak z Asie do Evropy, následně jsme měli možnost navštívit významná tržiště se zbožím všeho druhu. Od koření, ovoce a kávy, přes nádobí, vodní dýmky až po klasické suvenýry. A nebyl by to Istanbul a vůbec turecký svět bez mešit. Jednou z nejvýznamnějších, které jsme mohli shlédnout, byla Suleymánova.
V dalších dnech jsme měli možnost navštívit Miniaturk, kde jsme se procházeli mezi malými modely světových historických a kulturních památek. Nádhernou podívanou nám poskytlo muzeum Panorama 1453, kde jsme byly svědky bitvy o Istanbul, která proběhla v1453. Tato bitva byla znázorněna na obrovském obrazu, který se rozprostíral všude kolem nás i nad námi v jedné velké kopuli. Historické centrum v Evropské části nemohlo být opomenuto a nejvýznamnější památky jako Hipodrom, Hagia Sophia, podzemní rezervoár pitné vody a královský palác byly nedílnou součástí naší prohlídky. Po náročných dnech však byl čas i na zábavu a závěrečná párty se všem moc líbila.
Fotodokumentaci je možno shlédnout zde:
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1638921373020754.1073741841.1525924204320472&type=1

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku