Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Internet

Pro žáky a učitele

Pravidla k bezpečnému užívání internetu


1) Nikdy nesděluj adresu svého bydliště, telefonní číslo domů nebo adresu školy, kam chodíš, někomu, s kým jsi se seznámil/a prostřednictvím Internetu, jestliže ti to rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) přímo nedovolí.

2) Pokud si to neprobereš srodiči, neposílej nikomu po internetu svoji fotografii, číslo kreditní karty nebo podrobnosti o bankovním účtu a vůbec žádné osobní údaje.

3) Nikdy nikomu, ani nejlepšímu příteli, neprozraď heslo své internetové schránky nebo počítače.

4) Nikdy si bez svolení rodičů nedomlouvej osobní schůzku s někým, s kým jsi se seznámil/la prostřednictvím internetu. I když ti rodiče (nebo lidé, kteří se o tebe starají) dovolí se s takovým člověkem sejít, nechoď na tu schůzku sám/a, sejděte se na veřejném místě a řekni doma kam jdeš a proč.

5) Nikdy nepokračuj v chatování, když se ti bude zdát, že se tam probírají věci, které tě budou přivádět do rozpaků nebo tě vyděsí.
Nezpůsobíš nikomu žádnou škodu, když o takovém zážitku řekneš rodičům nebo lidem, kteří se o tebe starají.

6) Nikdy neodpovídej na neslušné, hrubé nebo vulgární emaily, které dostaneš jako člen/ka Newsgroup (předvolené oblíbené zájmové skupiny, kde přichází x uživatelům y informací automaticky).

7) Nikdy neotevírej soubory přiložené kým zprávám (emailům), pokud přijdou od lidí nebo z míst, která neznáš. Okamžitě tyto zprávy vymaž. Mohou obsahovat viry nebo jiné programy, které by zničily všechny informace a software počítače.

8) Vždycky řekni rodičům (nebo lidem, kteří se o tebe starají) o všech případech neslušných výrazů na internetu, totéž platí pro neslušné obrázky.

9) Vždy buď sám/a sebou a nezkoušej si hrát na někoho, kým nejsi (na staršího, starší apod.).

10) Vždycky si pamatuj následující pravidlo a chovej se podle něho: jestliže některá webová stránka bude obsahovat upozornění, že je určena jen pro dospělé nebo jen pro lidi od určitého věku, musí se to respektovat a ti, kteří nevyhovují kritériím nemají takovou stránku otevírat.

11) Vždycky si pamatuj další pravidlo: když ti někdo na internetu bude nabízet něco, co zní takákavě, že se to nepodobá pravdě, nevěř mu - není to pravda.

12) Jestliže na internetu najdeš něco, o čem jsi přesvědčen, že to je nelegální - ohlas to.

Zdroj: získáno jako informační materiál na II. světovém kongresu proti komerčnímu sexuálnímu zneužívání dětí vé Jokohamě (17. - 20. prosince 2001)


Vzdělávací server bezpecne-online.cz se zaměřuje na děti a dospívající s cílem podporovat u nich bezpečné a sebejisté používání internetu a nových komunikačních technologií. Tematických těžištěm je především bezpečné používání finančních online služeb, aktivní ochrana soukromých informací před zneužitím a efektivní využívání možností informačních technologií a internetu. Kromě osvěty mezi dětmi a teenagery se webové stránky bezpecne-online.cz také zaměřují na učitele a rodiče. Stránky mají za cíl poskytnout učitelům základní metodickou podporu pří výuce, rodičům pomohou zorinetovat se v online světě dětí a v nových technologiích.

http://www.bezpecne-online.cz


Jedinečná příručka z dílny Walta Disneye určená školákům, rodičům a učitelům
Internet je fenoménem dnešní doby. Stává se čím dál nezbytnějším nástrojem pro komunikaci a získávání informací. Přináší nám informace, zábavu, ale i nezávislost a svobodu. Internet, bohužel, může být i nebezpečný.
Společnost Microsoft ve spolupráci s Nadací Naše dítě a s partnery vydává ojedinělý . Cílem je informovat o jednoduchých opatřeních, o tom, jak se chovat na internetu, proč nepodávat na požádání někoho z chatu osobní informace, jak se chovat v případě, že obdržíte od neznámých lidí e-mail s podivnými soubory atd. V této příručce, rozdělené do dvou částí, najdou zajímavé informace, ale i otázky a odpovědi školáci, rodiče a učitelé.
Kromě toho se děti můžou těšit na kreslený příběh se strýčkem Skrblíkem a jeho kačeřími synovci Kulíkem, Dulíkem a Bubíkem. Dále na ně čeká supertest, kde si prověří své znalosti o internetu, a nakonec slovníček pojmů.
Záštitu nad komiksem převzalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo vnitra ČR a Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí. Partnery komiksu jsou Poštovní spořitelna, Nadace Naše dítě, Nadace Charty 77, MF DNES.

http://www.microsoft.com/cze/athome/bezpecnyinternet

Úkolem projektu E-Bezpečí je identifikovat a analyzovat nebezpečné komunikační praktiky vázané na elektronickou komunikaci, které v současnosti negativním způsobem působí na mladou generaci (zejména 6-15 let). Školou povinná mládež je díky omezené osvětě a nízkému rozvoji mediální/komunikační výchovy (a mediální/komunikační gramotnosti) na základních školách (v souvislosti se zaváděním nové školské reformy) každodenně vystavena negativnímu vlivu masy informací, aniž by měla schopnosti a dovednosti informace kriticky přehodnotit a zpracovat. Tato nebezpečí představuje např. cyber-grooming (sexuální obtěžování mladistvých spojené s využitím internetu), cyber-stalking (cílený útok na uživatele realizovaný různými komunikačními kanály), cyber-bullying (elektronická forma psychické šikany), hoaxing a spamming apod.
Dalším úkolem projektu je systematizovat získané informace a zveřejnit je prostřednictvím internetového portálu, který bude využíván učiteli a studenty učitelských oborů a který bude sloužit osvětě a prevenci před těmito patologickými jevy v oblasti využívání online médií (zejména internet). Velmi důležitým úkolem projektu je rovněž poskytnout studentům a učitelům cenný zdroj informací, které mohou využít ve vlastní praxi a které budou pozitivně působit na rozvoj informační a mediální gramotnosti dětí.


http://www.e-bezpeci.cz


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku