Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Jeden svět

Projekty

Jeden svět
Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji
Pedagogická fakulta učí ostravské učitele a žáky jak bojovat proti rasismu

Projekt s názvem JEDEN SVĚT – PODPORA MULTIKULTURNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, který je spolufinancovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, řeší právě v současnosti Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě. Projekt je zaměřený na přípravu žáků základních škol a gymnázií vMoravskoslezském kraji život v kulturně rozdílné společnosti, na kterou ještě nejsme zvyklí, tak jako je tomu třeba vjiných evropských státech. Žáci si s pomocí učitelů mohou na konkrétních příkladech osvojit znalosti, dovednosti, chování a také něco, jako je citlivost pro konkrétní situace v osobním životě. Učí se nahlížet na každodenní skutečnosti nejen pohledem většinové společnosti, ale také perspektivou těch ostatních, tedy očima menšiny. V průběhu vyučování si žáci přímo zpracovávají úkoly, diskutují a modelují situace příklady z praktického života. Probíraná témata jsou národnostní menšiny a cizinci, kteří žijí sámi, dále subkultury a také vztahy mezi oběma pohlavími. V rámci projektu jsou ve školách také pořádány kulturní vystoupení s multikulturní tématikou.
Podstatou multikulturní výchovy a vzdělávání je naučit zacházet žáky s odlišností. V oblasti multikulturní výchovy jsou vzděláváni učitelé základních škol i gymnázií v Ostravě. Odborníci ostravské pedagogické fakulty žákům a učitelům rozšíří obzory v multikulturní oblasti prostřednictvím pozitivního vnímání různorodosti.
Cílem projektu je pomoci žákům prostřednictvím vyškolených učitelů pochopit, že všichni lidé jsou odlišné osobnosti se zvláštnostmi, bez ohledu na svůj původ a odlišné projevy chování. Díky získaným poznatkům si žáci uvědomí neslučitelnost rasové, náboženské či jiné intolerance s demokracií, naučí se vnímat multikulturalitu jako prostředek vzájemného obohacování různých etnik, chápat, respektovat a aktivně hájit myšlenku, že každý jedinec má odpovědnost za to, aby byla odstraněna diskriminace a předsudky vůči lidem různých etnických skupin, národností, barvy pleti, náboženství, sociálního původu či sexuální orientace. Žáci své poznatky využijí především ve svém osobním životě.
více zde


Pedagogická fakulta v Ostravě jako veřejná společenská autorita tímto dává veřejnosti najevo, že jí naše budoucí generace není lhostejná a deklaruje potírání jakékoliv diskriminace.


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku