Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Menu

Ekoškola

Menu pro změnu nás baví
25. 4. 2017

Dne 20.4.2017 se konala akce Den Země – Menu pro změnu, kdy se žáci a učitelé rozhodli uspořádat přehlídku jídel složenou z regioálních a sezónních potravin. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků. V nabídce byly různé druhy jídel z brambor, saláty, jablečný závin a další pochoutky.
Porota, která vytvořená jídla hodnotila, měla hodně těžký úkol. Nakonec zvítězili žáci třetích tříd s prezentací mléčných farem. Žáci z Ekotýmu si navíc připravili informační tabule a plakáty o problematice palmového oleje a místních potravin.Poděkování patří i firmám, které naše snažení podpořili: Beskyd Fryčovice a.s. a Moštárna Hostětín s.r.o.

Mgr. Zuzana Holubová
foto

Také jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud pochází potraviny na vašem talíři? Jak dlouhou cestu urazily? Jsou našemu zdraví prospěšné? Jak jídlo ovlivňuje nás, přírodní zdroje, krajinu i klima na celém světě? Rozhodli jsme se na tyto a mnohé další otázky najít odpověď vškolním roce. Co to pro nás znamená? Hodně zajímavé práce pro náš Ekotým a nových informací pro celou školu, rodiče a obec.

Projekt Menu pro změnu, do kterého jsme vstoupili jako pilotní škola, se zabývá problematikou šetrného nakládání s potravinami, problematikou hospodárného nakládání s jídlem, šetrným nakupováním, zdravým životním stylem a kulturou stolování. Zabývá se rovněž otázkou sezonních a lokálních potravin, průmyslově zpracovaných potravin a palmového oleje, agrobiodiverzity, plýtvání potravinami, dovozu potravin, férového obchodu a biopotravin. Klade zejména důraz na globální spotřebu jídla. Žáci se pokusí změnit stravovací návyky přímo na své škole, budou provádět analýzu jídel ve školní jídelně i v domácnostech, vyhodnocovat silné a slabé stránky a sami navrhnou řešení, ke kterému by vůběhu roku chtěli dojít. Problém nehospodárného nakládání s jídlem vidíme na vlastní oči každý den v naší školní jídelně. Proto je pro nás tato problematika velmi aktuální.
Hlavním nositelem projektu , který vznikl v rámci Evropského roku rozvoje 2015, je analytické centrum Glopolis.
Tento projekt je mezinárodní a účastní se ho i školy ze Slovenska, Polska, Slovinska, Chorvatska, Rumunska, Bulharska, Malty a z Lotyšska. Naše škola patří mezi 40 pilotních škol, které jsou do projektu zapojeny. Po ukončení projektu se téma Zodpovědné spotřeby jídla stane jedním z témat Ekoškoly.

Plán činnosti Ekotýmu v Menu pro změnu 2016-2017 : zde

Dáte si Menu pro změnu?
17. 10 . 2016

Také jste se už někdy zamysleli nad tím, odkud pochází potraviny na vašem talíři? Jak dlouhou cestu urazily? Jsou našemu zdraví prospěšné? Rozhodli jsme se na tyto a mnohé další otázky najít odpověď v tomto školním roce.
Ekotým dne 14.10.2016 zahájil projekt Menu pro změnu ukázkou jídel z regionálních potravin, které sami žáci pro své spolužáky přichystali. Vůně se linula po celé škole a přilákala řadu návštěvníků.


1. únor je Mezinárodní den bez palmového oleje

více

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku