Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Mladý badatel

Projekty

PROJEKT MLADÝ BADATEL

Program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016

Projekt si klade za cíl podpořit badatelsky orientované vyučování na naší škole vřírodovědných předmětech i mimo ně. Jde o to, že žáci při bádání získávají informace, které u nich vyvíjí a prohlubují chápání problému, donutí je vracet se kání a kontrolovat chápání podstaty.
Vzhledem k tomu, že praktická pozorování budeme zé části vykonávat vách školního pozemku, chceme jeho část badatelskému vyučování přizpůsobit.
Taktéž chceme žákům umožnit srovnání měření ve městě a v CHKO Beskydy.
Projekt je v souladu se Školním vzdělávacím programem naší školy a s Celoročním plánem EVVO. Do projektu budou zapojeni žáci třetích až pátých ročníků a pedagogové.
Projekt byl podpořen z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku