Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Modernizace výuky ZŠ

Projekty

Název projektu: Modernizace výuky základních škol městského obvodu Moravská
Ostrava a Přívoz – specializované počítačové a jazykové učebny a laboratoře
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/08.00718
počet modernizovaných učeben: 11
výše dotace z rozpočtu Regionální rady: max. 5,3 mil. Kč
rozpočet na projekt : 6,5 mil. Kč
rozpočet na školu ZŠO, Nádražní: 3,1 mil.

Z důvodu odstoupení od Smlouvy o dílo došlo k posunu termínů v harmonogramu projektu.

Aktualizovaný plánovaný harmonogram:
- výběrové řízení na dodavatele – od 1/2011 do 5/2011
- fyzická realizace projektu – od 6/2011 do 10/2011
- ukončení projektu – 12/2011

Plánovaný harmonogram:
- výběrové řízení na dodavatele – od 6/2010 do 10/2010
- fyzická realizace projektů – od 11/2010 do 1/2011
- ukončení projektů – 3/2011

Popis projektu: V rámci projektu dojde k vybavení učeben, především odborného charakteru, novým
ergonomickým nábytkem, audiovizuální a informační technologií. Díky realizaci projektů se zkvalitní
technické zázemí pro výuku v odborných učebnách cizích jazyků, multimediálních, IT, chemie a fyziky
a v kmenových třídáchDomů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku