Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Příroda na dotek

Projekty

Projekt ,,Příroda na dotek – Malé školní arboretum“

Naše škola se stala úspěšným žadatelem grantu z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí Příroda na dotek – Malé školní arboretum. Projekt bude zahájen
1. 11. 2012 a ukončen 31. 10. 2013. Záměrem projektu je zřízení arboreta, které rozdělí školní zahradu na část poznávací a relaxační. Plánované změny přinesou širší využití školního pozemku v průběhu celého školního roku. Jeho vybudováním získáme prostor využitelný k výuce, napomáhající žákům k získání znalostí základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Zahrada bude upravena a osázena dle návrhu a bude k dispozici všem žákům a učitelům k účelnému využití při výuce i relaxaci. Přínosem projektu je skutečnost, že se žáci budou spolupodílet na tvorbě a úpravě zeleně v okolí školy, budou podněcováni k aktivitě a tvořivé činnosti. Projekt „Příroda na dotek – Malé školní arboretum“ je realizován za finanční podpory Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. ve výši 68 960 Kč.

Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu
Ministerstva životního prost
ředí. Za obsah tohoto dokumentu je výhradně
odpovědná Základní škola Ostrava, Nádražní 117, příspěvková organizace a nelze jej v žádném případě považovat za názor Ministerstva životního prostředí.Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku