Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Podpora výuky jazyků

Projekty

Projekty zaměřené na zvyšování komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce

1. ERASMUS+
2. Rodilí mluvčí do školErasmus+ je nový vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže.
Náš projekt s názvem UNESCO Heritage je založen na spolupráci sedmi evropských škol zemí, konkrétně České republiky, Turecka, Chorvatska, Rumunska, Řecka, Itálie, Portugalska. Projektová spolupráce bude trvat dva roky a jejím cílemje umožnit žákům komunikovat vích jazycích válných situacích, zlepšit kvalitu výuky cizích jazyků využitím informačních a komunikačních technologií a prohloubit znalosti žáků o zásadních kulturních památkách zapsaných na seznamu Světového kulturního dědictví – UNESCO Heritage. Významnou součást projektu budou tvořit vzájemné návštěvy žáků a učitelů na školách v jednotlivých partnerských zemích, které umožnínašim žákům seznámit se sím, rodinným a školním prostředím jednotlivých partnerských zemí. Velkou výhodou je také zdokonalení v jazycích, především v angličtině, která je komunikačním jazykem celého projektu. Projekty tohoto typu také podporují dovednosti v týmové práci, ve společenských vztazích, plánování a realizaci konkrétních aktivit i v používání informačních a komunikačních technologií a jazykové gramotnosti.
K pokrytí výjezdů žáků a učitelů do zahraničí a k uhrazení veškerých aktivit týkajících se projektu nám byl přidělen grant ve výši 30 800 euro.
Partnerské školy:

Rumunsko: Colegiul National “Liviu Rebreanu” Bistrita
Portugalsko: Agrupamento de Escolas Dr. Mario Sacramento, Aveiro
Turecko: Hasan Sagodlu Kiz Teknik ve Meslek Lisesi, Istanbul
Řecko: Ekto Gymnasio Herakliou, Heraklion (Kréta)
Chorvatsko: Turisticko ugostiteljska skola Split
Itálie: Instituto Instruzione Superiore Castelnovo Ne Monti
Česká Republika: Základní škola Ostrava, Nádražní 117, p.o.

2. Rodilí mluvčí do škol

Naše škola se rozhodla využít nabídky zapojit se do projektu „Rodilí mluvčí do škol“, který realizuje Jazyková škola Hello.
Cílem projektu je
zvyšování komunikačních dovedností žáků základních škol vích jazycích aéna jeho aktivní používání. Tohoto cíle bude dosaženo kombinací zapojení rodilých mluvčích do výuky ana základních školách, zaváděním cizích jazyků do výuky nejazykových předmětů prostřednictvím metody CLIL.
V rámci projektu mají žáci 8. a 9. tříd v průběhu letošního školního roku jednu hodinu anglického jazyka týdně vedenou rodilým mluvčím, žáci navštěvující školní družinu mají možnost navštěvovat kroužek angličtiny vedený rodilým mluvčím, a také se rodilí mluvčí zapojují do výuky nejazykových předmětů vámci zavádění metody CLIL.

http://clil.nuv.cz/uvod-do-clil/1-pojem-clil.html

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku