Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Preventivní program

Pro rodiče

Minimální preventivní program

Školní metodik prevence: Mgr. Nina Ostružková

Školní metodik prevence (ŠMP) společně s výchovným poradce (VP) řídí a koordinují činnost v oblasti prevence rizikového chování žáků ve škole i mimo školu, sledují podmínky a situaci ve škole z hlediska rizik výskytu sociopatologických jevů a použítím vhodných forem a metod (rozhovory, dotazník, besedy síky apod.) podporují včasné zachycení ohrožených děti. ŠMP vypracovává minimální preventivní program (MPP). ŠMP i VP poskytují poradenskou službu žákům i rodičům, spolupracují s TU.

ŠMP spolupracuje se školskými a sociálními SPC, OSPOD, DD) a dalšími specializovanými pracovišti (PČR, MP, Renarkon).

MPP jako základní nástroj prevence na škole koordinuje realizaci preventivních aktivit podle aktuálních potřeb školy. Zaměřuje se na osobnostní a sociální rozvoj žáků a výcvik v sociálně komunikativních dovednostech s cílem vést k pozitivnímu klimatu školy a minimalizovat kázeňské problémy žáků ve škole i mimo školu.

ŠMP lze kontaktovat vě
konzultačních hodin (úterý, středa 13:00 - 14:00), po dohodě i mimo. U ŠMP jsou kkontakty poradenských, pomáhajících a specializovaných pracovišť poskytujících služby pro osoby v krizi či ohrožené osoby.

Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení
Využívá spolupráce s PPP, SPC, Městským soudem Ostrava, PČR, MP, OPD, DD a specializovanými pracovišti např. Renarkon.


Program proti šikaně zde.

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku