Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Projekt Harmonie - etická výchova ve škole

Projekty


Projekt Harmonie – etická výchova ve škole
Datum zahájení: 1. 8. 2013
Datum ukončení: 31. 12. 2013
Celkové náklady: 98 000 Kč

Cíle projektu
Zvyšování kvality vzdělávání v oblasti etické výchovy prostřednictvím vzdělávacího obsahu v ŠVP a pozitivní změnou sociálního klimatu (dopad výchovného stylu programu etické výchovy na třídní kolektivy) s důrazem na prevenci rizikového chování.

Aktivity projektu
1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
- prezenční vzdělávání pedagogů, které bude akreditováno MŠMT
2. Inovace školního vzdělávacího programu
- současný ŠVP bude doplněn o témata doplňujícího oboru etická výchova formou integrace do ostatních vzdělávacích oblastí
3. Projektové dny
- Metodicky a didakticky budou vých dnech zpracovaná tato témata:
Moje rodina, Hodnoty ve společnosti, Ochrana přírody a životního prostředí, Výchova k sexuálnímu zdraví a k rodinnému životu.

Rozsah záměru
Do DVPP budou zapojeni všichni pedagogové. Na prvním stupni budou do výuky etickou výchovu integrovat všichni vyučující na druhém stupni vyučující vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Jazyk a jazyková komunikace. Projekt tak bude mít dopad na všechny žáky školy. Sborník pracovních listů pro žáky bude ke stažení na stránkách školy.

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku