Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Recyklohraní

EVVO

Recyklohraní - nový ekologický program pro školy
www.recyklohrani.cz


Naše škola je od tohoto školního roku zapojena do celostátního projektu
Recyklohraní, který vznikl se zám
ěrem rozšířit ekologickou výchovu na školách
v ČR. Cílem programu je podpořit zpětný odběr baterií a použitých drobných elektrozařízení a prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů.

Recyklohraní je rozděleno na sběrovou a vzdělávací část.Za sběr použitých baterií a drobných elektrozařízení do připravených nádob budeme získávat body, které ve speciálním internetovém obchodě směníme za zajímavé odměny
z připraveného katalogu. Další body se budeme snažit získat správným zodpovězením otázek, případně splněním dalších úkolů týkajících se odpadové problematiky.

Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku