Základní škola Ostrava, Nádražní 117


Přejdi na obsah

Výchovný poradce

Mgr. Lumír Orava

Konzultace
Pondělí:
8:00 - 8:45
14:00 - 15:00
Kdykoli po telefonické domluvě.
email: lumir.orava@seznam.cz

Pedagogicko psychologická poradna

adresa:
17.
listopadu 1123, Ostrava Poruba
telefony: 553 810 750-51, 553 810 758
e-mail: posta-poruba@PPP-Ostrava.cz
web: http://www.ppp-ostrava.cz/

psycholog: Mgr. Jana Sklenářová
pedagog: Mgr. Anna Otýpková

Pedagogicko psychologická poradna poskytuje odbornou psychologickou a pedagogickou péči, konzultace žákům, rodičům, učitelům a vychovatelům mateřských, základních i středních škol.

O vyšetření nebo konzultaci žádají rodiče (zákonní zástupci) dítěte nebo zletilý klient sám. Objednání je možné telefonicky i osobně. Pokud rodič žádá o vyšetření sám, není nutné doporučení jiných odborníků nebo institucí.

Žádá-li rodič ve spolupráci se školou, zašle škola vyplněný dotazník „Zpráva školy o dítěti“ s podpisem rodičů. Je-li dítě v péči jiného odborníka (neurologa, logopeda, psychiatra, klinického psychologa, atd.) doporučujeme vzít s sebou k prvnímu vyšetření jejich zprávy. Poskytované služby jsou bezplatné.


Výchovný poradce poskytuje informace v oblasti:

Volba povolání
- vede poradenskou činnost pro rodiče a žáky
- spolupracuje s třídními učiteli
- spolupracuje s ÚP - info. střediskem pro volbu povolání
- informuje o přijetí žáků na SŠ, o žácích, kteří nedokončili ZŠ, ...
- informuje o středních školách
- zodpovídá za odeslání přihlášek na střední školy

V oblasti práce s žáky
- pomáhá třídním učitelům řešit výchovné a výukové problémy
- shromažďuje podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření v PPP
- spolupracuje s rodiči

Specifické oblasti
- ve spolupráci s třídními učiteli sleduje nadané a talentované žáky
- sleduje projevy sociálně patologických jevů a navrhuje nápravná opatření
- spolupracuje s dalšími složkami: PPP, Krizové centrum pro rodinu a děti, pediatři, Policie ČR, ...


Domů | Pro rodiče | Pro žáky a učitele | Házená | Projekty | Archív akcí | Školní družina | Fotogalerie | EVVO | Ekoškola | Úřední deska | Kontakty | Dokumenty | Prázdniny | Výchovný poradce | Třídní schůzky | Kroužky | Akce školy | Erasmus | ŠPP | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku